rojen barnas / min navê xwe kola li bircên diyarbekir [kazıdım adımı diyarbekir burçlarına] (ciwan haco)

MİN NAVÊ XWE KOLA Lİ BİRCÊN DİYARBEKİR gava ku stêrk li esmana stûxwar, gava ku ney û blûr û tembûr û dehol û zirna sar bûn. û cobar ne dixuşin di nivînên xwe de seraser sosin û beybûn û rihan ne d’bişkifin di bûtikê de. tariyên giran tûj û kûr bi zûrezûr û bi orîneke… Read More rojen barnas / min navê xwe kola li bircên diyarbekir [kazıdım adımı diyarbekir burçlarına] (ciwan haco)